Problemy protetyczne

protetyka

Nasi pacjenci maja dostęp do każdej, najbardziej nawet zaawansowanej techniki protetycznej. Wysokiej jakości protezy akrylowe, szkieletowe, nylonowe, protezy bezklamrowe (różne systemy zamków protetycznych, od najprostszych po najbardziej wyrafinowane). Klasyczne korony ceramiczne, korony kompozytowe, korony galwaniczne, korony pełnoceramiczne (Zirconia, Enpress), mosty pełnoceramiczne oraz wszystko to co współczesna protetyka jest w stanie zaoferować.

Współpracujemy bowiem z najlepszymi laboratoriami protetycznymi, których profesjonalizm jest wysoko ceniony także przez znanych specjalistów zachodnich. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Nawet najbardziej wymagającemu pacjentowi, nasza klinika jest w stanie zaproponować satysfakcjonujące go rozwiązanie protetyczne pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym.

Uzupełnianie braków zębowych – czyli protetyka stomatologiczna

W ujęciu potocznym proteza jest to sztuczny twór uzupełniejący utraconą część narządu, lecz nie stanowiący jedności biologicznej z organizmem żywym. O ile protezy innych części ciała np.: oka, ucha nie przejmują w żadnej części utraconych funkcji, o tyle wewnątrzustne protezy stomatologiczne odtwarzają zniszczone części zęba lub zębów i upośledzone funkcje jamy ustnej (żucie, mowa, estetyka).

Protezy stomatologiczne są więc aparatami leczniczo-rehabilitacyjnymi. Korzystając z synomimów możemy użyć takich określeń jak: proteza zębowa, dostawka protetyczna, uzupełnienie protetyczne, konstrukcja protetyczna. W ciągu ostatnich dziesięcioleci protetyka osiągnęła bardzo wysoki poziom. Nie może być on jednak usprawiedliwieniem dla zaniechania leczenia, a w konsekwencji usuwania zębów. Należy pamiętać, że proteza jest i bez względu na postęp technologiczny pozostanie ciałem obcym w jamie ustnej.

Można się do niej przyzwyczaić, ale nie wolno zapominać, że należy ją czyścić jak własne zęby. Wprawdzie nie boli, ale często nieprawidłowo wykonana jest przyczyną zaburzeń czynnościowych prowadzących do zmian w przyzębiu i stawach skroniowo – żuchwowych. Jeszcze jedno, proteza nie jest wieczna i po pewnym czasie wymaga wymiany na nową.

Jeżeli doszło do utraty zębów konieczne jest ich uzupełnienie. Każda nawet pojedyncza luka stwarza, bowiem zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Mają one tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, staje się „dłuższy”, a to z biegiem czasu może doprowadzić do jego utraty.

Większe braki w uzębieniu często są przyczyną patologicznego starcia pozostałych zębów, ich rozchwiania, a także schorzeń stawów skroniowo -żuchwowych. Dlatego, im wcześniej zostanie wykonana proteza, tym lepiej.

W zależności od istniejących warunków w jamie ustnej, stosowane są różne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Rodzaje protez stomatologicznych

Wśród protez zębowych można wyróżnić dwie zasadnicze grupy:

  • protezy stałe,
  • protezy ruchome,

Protezy stałe są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej za pomocą cementów.Do protez stałych należą: wkłady koronowe i koronowo – korzeniowe, korony i mosty protetyczne.

Protezy ruchome to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta. Są to: protezy szkieletowe, protezy nakładowe, częściowe i całkowite protezy osiadające.

Zęby są narzędziami służącymi do rozdrabniania pokarmu Choć natura wyposażyła nas w 32 bardzo twarde, odporne narzędzia to przez kilkadziesiąt lat muszą się zużyć. W trakcie jedzenia gorących posiłków następują kilkudziesięciostopniowe zmiany temperatury, zęby atakowane są przez kwasy (cytrusy, napoje typu Cola), nękane próchnicą, ulegają uszkodzeniom mechanicznym.

A trzeba pamiętać, że to jedyna część naszego ciała, która nie potrafi się zregenerować. Dlatego zupełnie inaczej wyglądają zęby młodzieńcze i osób w podeszłym wieku. Zniszczone uzębienie w istotny sposób wpływa na wygląd i odwrotnie: piękne zęby odejmują lat.

Plombowanie ma swoje granice

W ostatnich 20 latach nastąpił olbrzymi postęp w dziedzinie konstrukcji materiałów dentystycznych. Współczesne plomby łączą się z zębem w jedną całość, walory kosmetyczne czynią je niedostrzegalnymi, a właściwości mechaniczne pozwalają dentystom naprawiać nawet bardzo rozległe uszkodzenia.

Istnieje jednak granica, powyżej której uszkodzenia nie mogą być leczone przez plombowanie a jedynie poprzez pokrycie zęba koroną.